Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Förbundet önskar god avslutning på 2022!

2022 går mot sitt slut och förbundschef Elin Asplund summerar året som gått och blickar framåt där förbundet utifrån ett tydligt inkluderings- och utvecklingsfokus tar sikte på att ständigt arbeta för att både bibehålla och öka samverkan.

Tack för ditt bidrag till samverkan!

Ett särskilt tack till alla deltagare och medarbetare i våra finansierade insatser som bidragit med värdefull kunskap till vårt utvecklingsarbete genom att delta i intervjuer, fokusgrupper och enkätundersökningar.

Under 2022 har vi bland annat kunnat erbjuda ett utvecklingsprogram i tjänstedesign, arbetat med att göra två länsgemensamma ansökningar om projektmedel till Europeiska Socialfonden (ESF), påbörjat finansiering av en arbetsförmedlare med koordinatorfunktion samt arbetat för att fler verksamheter ska börja ställa frågor om våldsutsatthet. Intensivt arbete har också pågått i MIA Vidare, både regionalt och lokalt, för att ta hand om resultat efter flera års samarbete med stöd från ESF. Lokalt kommer det team som byggts upp i MIA-samarbetet att fortsätta erbjuda stöd utifrån metoderna Supported Employment och Case Management.

Jag är mycket glad och stolt över att nära hälften av alla deltagarna har ett arbete eller studerar när de avslutar en insats finansierad av samordningsförbundet. Vi ser också att viktiga steg har tagits för en mer jämställd rehabilitering där ungefär lika stor andel kvinnor som män arbetar vid avslut. Genom att ta tillvara på erfarenheter från deltagare, medarbetare, chefer och politiker får vi förutsättningar att möta verkliga behov och tillsammans hitta nya vägar framåt.

Jag vill avsluta denna korta sammanfattning av året med ett citat från en deltagare i Lyra som lyfter vikten av ett personcentrerat stöd som utgår från att se varje individs resurser och förmågor:

”Det känns verkligen som att stödet är individuellt anpassat. Jag har fått stöd i allt jag behövt, men även motivation och pepp till att utmana mig själv. Och särskilt att det får ta den tid jag behöver och på det sätt som funkar för mig.”

–  Deltagare i Lyra

Vi fortsätter fokusera på individens behov, framgångsrika insatser och med ett tydligt inkluderings- och utvecklingsfokus tar samordningsförbundets verksamhetsplan för 2023 sikte på att ständigt arbeta för att både bibehålla och öka samverkan mellan våra medlemmar med målet att personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Vi ser fram emot att nästa år möta dig på våra webbinarier, på LinkedIn och i olika samverkansforum. Till dess vill vi önska dig en god och vilsam helg och ett gott nytt år!

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content