”Använd samordningsförbunden inom Finsam i större utsträckning till stödinsatser för unga med psykisk ohälsa” – det föreslår Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i sitt svar till regeringen om hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan organiseras.

Rapport.pdf

Tillbaka