Varje år skickar Samordningsförbundet ut en enkät till alla medarbetare som arbetar med våra målgrupper på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och kommunerna inom Huddinge Botkyrka och Salem.

Av 250 svar har över 85 % svarat att insatserna bidrar till bättre samverkan mellan myndigheter och är till stöd i arbetet med deltagare. Lika stor andel svarade även att insatserna bidrar till att deltagarna gör stegförflyttningar mot arbete eller studier.

Vi fortsätter att utveckla våra gemensamma verksamheter och vill även passa på att lyfta fram berättelser från deltagare i olika insatser, denna gång från MIA-projektet- klicka här!

Tillbaka