Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Är du intresserad av användardrivet arbetssätt?

Vi undersöker just nu intresset för en kostnadsfri utbildning i användardrivet arbetssätt med uppstart hösten 2021. Utbildningen är ett samarbete mellan Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem och Södertälje.

Utbildningen riktar sig till dig/er som:

  • Arbetar inom våra fyra kommuner Huddinge, Botkyrka, Salem och Södertälje eller lokalt inom, Region Stockholm, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.
  • Befinner er inom en verksamhet som direkt eller indirekt arbetar med personer som är i behov av stöd för att närma sig arbete eller studier.
  • Vill lära er mer om hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov för smartare och träffsäkrare lösningar. En användare kan vara en deltagare i insats, patienter, brukare eller anhörig.

 

Efter avslutad utbildning kommer du och dina kollegor att:

  • kunna fortsätta driva nya innovations- och utvecklingsarbeten i den egna organisationen.
  • ha större förståelse för deltagare och grunden till er utmaning samt potentiella lösningsidéer.

Är du och dina kollegor intresserade av att delta? Skicka intresseanmälan senast 30 april 2021 till sofia.ahlstrom@huddinge.se.

Du kan läsa mer om utbildningen här:

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content