Den 27 november avhandlas verksamhetsplan och budget för 2021.

I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ska det styrelsemöte där kommande års budget fastställs vara öppet för allmänheten.

Personer som önskar följa mötet digitalt via Teams måste anmäla sitt deltagande senast torsdag 26 november klockan 12.00 till:

»  samordningsforbundethbs@huddinge.se

Tillbaka