Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Vi gör skillnad!

Deltagare i våra insatser gör stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden och känner sig mer redo att arbeta eller studera efter avslutad insats. Det visar förbundets årsredovisning för 2018.

Av de ca 250 deltagare som avslutade en arbetslivsinriktad insats gick 37% ut i arbete eller studier.

Vi ser också att skillnaderna mellan andelen män och andelen kvinnor som avslutas till arbete, studier och som arbetssökande minskat under 2018. Fortfarande ser vi dock att en större andel män än kvinnor går till arbete och en större andel kvinnor än män avslutas på grund av sjukdom.

Elin Asplund, förbundschef kommenterar resultaten för 2018:

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare i finansierade insatser och projekt som varje dag gör skillnad för våra medborgare!

Elin Asplund

– En viktig nyckel för det goda resultatet, tror jag, är att deltagarna får vara med och bestämma vilket stöd de får och att insatserna får ta den tid som behövs! Det kan vi se tydligt i de enkätsvar vi får från deltagarna.

Vad behöver Samordningsförbundet göra mer av?

– Vi behöver fortsätta arbetet med särskilt fokus på dels jämställdhet för att jämna ut skillnaderna mellan män och kvinnor, men också att inkludera brukarna i större utsträckning för att möta faktiska behov kring stöd och utveckling av samverkan.

 

Läs gärna vidare i Årsredovisningen 2018

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content