Under hela november arrangerar vi samordningsförbund i Stockholms län både gemensamma och enskilda aktiviteter på temat våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

Ingen ska behöva leva under hot och våld. Ingen som lever i en relation med pågående våld kan fokusera på arbete, eller försörjning. Tillsammans kan vi agera kraftfullt.

Månad fri från våld | finsamstockholmslan.se/kalendarium

Tillbaka