Frukostseminarium- Vuxen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, svårigheter och möjligheter

Dagens föreläsare är Annika Brar, habiliteringsläkare vid habilitering och hälsa. Hon föreläser kring den allt större gruppen vuxna med adhd eller autism och vilket behov av stöd dessa har men också om styrkor och möjligheter.

Vi får kort fakta om diagnoser, vilket stöd som erbjuds hos olika aktörer och förståelse för hur ADHD och autism kan påverka livet.  Vi ges också verktyg för hur vi bättre kan bemöta personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Målet är att ge en positiv känsla inför styrkor och möjligheter som kan tas tillvara hos personen vi möter.