Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen logotyp

Arbetsförmedlingen har nyligen tagit fram en rapport om unga med funktionsnedsättning där myndigheten bl.a. uppmärksammar en kraftig minskning av antalet förstagångsinskrivna unga med funktionsnedsättning. Det gäller främst på senare år och tycks beror på flera olika orsaker som kan kopplas till Arbetsförmedlingens förmåga att tidigt identifiera och registrera funktionsnedsättning och därmed också erbjuda riktade insatser till unga med funktionsnedsättning.

Under webbinariet kommer rapportförfattarna att summera sina resultat och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till Arbetsförmedlingen.

Ta del av rapporten i sin helhet: Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen – En fördjupad analys  (pdf)