Självmord och ekonomiska kriser – den suicidala processen och förebyggande insatser

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar som chef eller medarbetare i en verksamhet som ofta möter suicidala personer.

Ekonomiska kriser ökar risken för självmord i den arbetsföra befolkningen enligt en litteratursammanställning som publicerats av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) och Centrum för arbets- och miljömedicin.

Stora livsomställningar, svag ekonomisk ställning och arbetslöshet är riskfaktorer för självmord.

 

Föreläsare: Representanter från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP)

Under föreläsningen kommer NASP att beskriva den suicidala processen – förloppet av tankar och handlingar utifrån den suicidala personens perspektiv relaterat till riskfaktorer. Men även presentera exempel på hur självmord kan förebyggas på befolkningsnivå utifrån aktuell kunskap och forskning.

I slutet av föreläsningen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.


Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention. NASP arbetar med forskning och metodutveckling, analys och uppföljning av statistik samt utbildning och informationsspridning kring självmord.


Länktips: