Suicid Zero- Våga Fråga

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Dagens föreläsare är Camilla Rosenkvist, hon arbetar i den ideella organisationen Suicid Zero. Sedan 2013 arbetar de för att radikalt minska självmorden i Sverige. Cirka 1 600 personer tar sitt liv varje år. De allra flesta kan vi rädda. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord.

Dagen föreläsning ger oss kunskap om Suicide Zero, hur kan du som medmänniska upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa? Vad kan du göra om du misstänker att någon har det tufft? Samt fakta och myter kring självmord, att livsomställningar kan innebära en risk, varningssignaler att vara uppmärksam på samt vikten av att förmedla hopp.

Föreläsningen varar i ca en timme och därefter finns utrymme för frågor.