Specialist psykiatri- Personlighetsprogrammet

Psykiatri Sydväst erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå. Under åren har psykiatrin genomgått en omorganisering med en gemensam remissingång via en utredningsenhet och med flera olika mottagningar som riktar in sig på specifika diagnoser. Under dagens webbinarium presenteras en av dessa mottagningar, Personlighetsprogrammet. De erbjuder utredning, bedömning och behandling till stöd för personer med personlighetssyndrom.

Vad är personlighetssyndrom? Hur är verksamheten organiserad, beskrivning av målgruppen och vilka just deras stödinsatser är och  hur och när kan du ta kontakt med verksamheten är några av de frågeställningar vi får mer kunskap om.

Föreläsare: Niki Sundström Vårdenhetschef Personlighetsprogrammet