MIA Vidare och Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Här sker samverkan mellan kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassa

Webbinariet inleds med en kortare presentation av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.

Samordningsförbundet ska möjliggöra förbättrad hälsa och ökad möjlighet till arbete eller studier för personer som behöver samordnat stöd. Syftet med samverkan är att uppnå effektiv resursanvändning och att hitta bättre och mer effektiva rehabiliteringsmöjligheter för den enskilda personen. Vi berättar om samordningsförbundets uppdrag samt delger förbundets erfarenheter och målsättningar för att möjliggöra god samverkan.

Vi får också en längre presentation från en av de insatser som förbundet stödjer, MIA Vidare Huddinge Botkyrka Salem.

Insatsen fungerar som ett komplement till myndigheternas insatser för personer i arbetsför ålder med komplexa behov som behöver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen bygger på att deltagarna genom olika stödinsatser ska öka sina möjligheter till att börja arbeta eller studera. Projektet startade som MIA-projektet redan 2017 och arbetet fortsätter nu i MIA Vidare. Vi får veta mer om arbetsmetoderna, kontaktvägar in till projektet, hur vi kan samverka bättre runt målgruppen och vilka framgångsrika insatser MIA Vidare fortsätter att utveckla.

Välkommen med din anmälan.