MIA Vidare HBS fortsätter, så här funkar det!

Våra tre kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen och i samverkan med vården och Försäkringskassan kommer fortsatt att erbjuda stöd för personer med samordnade rehabiliteringsbehov via MIA Vidare HBS.

Vi summerar projektets resultat och berättar hur fortsatta samverkan kommer att ske inom ramen för MIA.

MIA har varit ett projekt som finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF) sedan juni 2017 och som avslutas i december 2022.

Vi bjuder på kaffe och frukostmacka!

 

Inbjudan MIA VIDARE HBS PDF