Lunchseminarium: Brukarstyrd brukarrevision

Så gjorde vi i MIA-projektet Huddinge Botkyrka Salem

Brukarstyrd brukarrevision är en metod för utvärdering och kvalitetssäkring utifrån ett användarperspektiv, det vill säga en användarstyrd granskning av en verksamhet utförd av brukare med egen erfarenhet av den typ av verksamhet som ska granskas.

Dagens föreläsare kommer från Brukarkraft/Verdandi som genomfört en revision i det myndighetsgemensamma utvecklingsprojektet MIA (Mobilisering Inför Arbete).

Under dagens seminarium får vi veta mer om vad en brukarrevision är och hur det kan gå till med exempel från MIA-projektet. Vi får också veta mer om MIA:s nuläge och de resultat revisionen visat på.

Seminariet ska ge inspiration till ökat brukarinflytande och göra dig medveten om att brukarinflytande är en demokratisk rättighet som bidrar till ditt utvecklingsarbete i din verksamhet.

Observera ny tid! kl. 12.00-13.30. Matigare lunchsmörgås serveras 12.00-12.30 och där efter startar föreläsningen.