Frukostseminarium- Hur vi tillsammans kan skapa bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning

Under dagens föreläsning berättar Anna Thomsson, handläggare på Vård och Omsorg (SKL), om en skrift hon varit med och tagit fram till stöd i förbättringsarbetet i kommuner och landsting. Föreläsaren kommer att beskriva det ojämlika hälsoläget och presentera förslag på förändrade arbetssätt och ge inspirerande exempel som kan förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsättning.