Frukostseminarium- Insatser till unga vuxna som behöver stöd på väg mot arbete eller studier

Vi samlar tre insatser för unga vuxna som behöver samordnat stöd på vägen till arbete eller studier. Ni får lyssna på projektledare och medarbetare från:

Lyra– En öppen verksamhet med individuellt stöd för unga vuxna med psykisk ohälsa och komplex problematik.

Basun och Unga På Väg i Salem (UPIS)– Erbjuder personlig coachning och vägledning, enskilt och i grupp, i syfte att närma sig arbete eller studier.

Var och en beskriver närmare insatsens syfte, arbetsmetoder och vilket stöd de kan erbjuda sina deltagare. Passa på att också få veta mer om just deras insikter och utvecklingsarbete samt hur vi tillsammans kan samverka kring målgruppen.