Frukostseminarium- Insatser till unga vuxna som behöver stöd på väg mot arbete eller studier

Vi samlar tre insatser för unga vuxna som behöver samordnat stöd på vägen till arbete eller studier. Ni får träffa Lyra, Basun och Unga På väg i Salem (UPIS). Var och en beskriver insatsens syfte, deras uppdrag och vilka insatser de kan erbjuda sina deltagare. Passa på att få veta mer om just deras insikter och utvecklingsarbete samt hur vi tillsammans kan samverka kring målgruppen.