Försäkringskassan- Uppdrag och arbetssätt

Dagens föreläsare är Susanne Landin och Mathias Holmlund, samverkansansvariga på Försäkringskassan. Socialförsäkringen är en stor del av den offentliga tryggheten och är viktig för många människor i Sverige som befinner sig i olika skeden i livet. Föreläsarna ger oss mer kunskap om Försäkringskassans myndighetsuppdrag, arbetssätt och regler.

Föreläsningen tar fokus på de uppdrag Försäkringskassan har inom sjukpenning och inom aktivitetsersättning. Avslutningsvis talar vi om nuläget på myndigheten- inte minst utifrån den pandemi som pågått under året. De lyfter också hur vi tillsammans kan samverka än bättre runt Samordningsförbundets målgrupper- personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver stöd och samordning från flera av våra myndigheter och verksamheter för att närma sig arbete och studier.

Föreläsningen pågår ungefär en timme och avslutas därefter med tid för frågor till föreläsarna.