Folkhälsorapporten Stockholms län och Folkhälsokollen

Hur ser sjukdomsbördan ut i Stockholms län? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Vart fjärde år ges folkhälsorapporten ut och den 25 november 2019 släpps rapporten för nionde gången.

Dagens föreläsare är Vicky Bartelink, projektledare för folkhälsorapporten Stockholms län och Emelie Andersson, projektledare för Folkhälsokollen på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Under föreläsningen får vi en sammanfattning av de viktigaste resultaten från Folkhälsorapporten 2019 och vi får lära sig att använda Folkhälsokollen (ett verktyg där vi kan studera hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är fördelade och utvecklas över tid i sin egen kommun eller stadsdel och vi kan även jämföra kommuner med varandra).