Diagnos långvarig smärta – konsekvenser och rehabilitering

Smärtteamet på Danderyds sjukhus Högspecialiserad Smärtrehabilitering, placerad på Karolinska Huddinge, arbetar med patienter med långvarig smärta som påverkar deras liv i hög grad.
Smärtteamet kommer att föreläsa om diagnosen långvarig smärta och dess konsekvenser och hur smärtrehabiliteringen är upplagd. Samarbetsmöjligheter med patientföreningar, vårdgrannar och myndigheter diskuteras.
De kommer även att berätta om ett av de senaste projekten som Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem stödjer om samverkan kring personer med långvarig smärta i behov av tolk.