Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration i ett anhörigperspektiv

Vi har bjudit in två föreläsare tillika ambassadörer från Riksförbundet Hjärnkolls projekt- Den egna berättelsen om psykisk ohälsa och migration. Med den egna berättelsen som metod vill de öka öppenheten och kunskapen om psykisk ohälsa och förståelsen för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan.

Vår första föreläsare Raghad berättar om hur det är att leva med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) men också om hur det är att vara förälder till barn med en NPF-diagnos. Vi får höra om kulturella skillnader i synen på NPF som Raghad upplevt, hur hon tagit sig fram mellan våra olika myndigheter och vilka strategier hon utvecklat för att få sin vardag att gå ihop.

Vår andra föreläsare Susan fick på ett smärtsamt sätt uppleva hur migrationsrelaterad stress kan påverka en människa. Redan som ung flicka fick hon ta hand om sin mamma och sätta sina egna behov i andra hand. Idag vill Susan berätta om vilket stöd hon hade behövt som tonåring – och framför allt visa att det går att komma vidare i livet.
Genom berättelserna får vi en inblick i deras resa mellan myndigheterna och kan inspireras hur vi tillsammans i stort och smått kan utveckla samverkan för andra i liknande situationer.