Demokratin 100 år – hur gick det till i Sverige?

I år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Som ett led i att uppmärksamma detta bjuder förbundet till ett webbinarium. Vi har bjudit in Christina Florin, professor emerita från Stockholms Universitet.