Arbetsförmedlingen Huddinge Botkyrka Salem – Uppdrag och ny organisering

Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. I Sverige och våra tre kommuner, Huddinge, Botkyrka och Salem, har myndigheten under de senaste åren gjort flera utvecklingsresor och i samband med detta skapas en ny organisation. I utvecklingsarbetet finner vi bland annat ett fokus på digitaliseringstjänster.

Dagens föreläsare berättar om syftet med förändringarna, digitaliseringsprocessen och den nya organisationskartan. Vad är nytt och inte? Vad betyder detta för den arbetssökande? Påverkar det mig som samverkar med Arbetsförmedlingen? Detta är några av de funderingar vi får mer kunskap kring.

 

Föreläsare: Carina Olsén, Biträdande Enhetschef och Cia Holmér, Biträdande Enhetschef, Arbetsförmedlingen Huddinge Botkyrka Salem