ADHD hos flickor och kvinnor

Merparten av forskning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är gjorda på män och pojkar. Dagens föreläsare Lotta Borg Skoglund forskar på och möter i sin klinik flickor och kvinnor med ADHD. Seminariet belyser flickor och kvinnors förutsättningar. Vad har könsaspekten för betydelse? ADHD kan ta sig mycket olika uttryck utifrån biologiska skillnader mellan könen och tyvärr är kunskapen låg när det gäller flickor och kvinnors unika utmaningar.

Lotta Borg Skoglund är specialist inom allmänmedicin och psykiatri och arbetar som överläkare och forskare samt är en av grundarna till SMART Psykiatri.