KLARA – med dig i studier

Studie- och yrkesvägledning utifrån metoden Supported Education.

OBS! Projektet kommer inte att förlängas på grund av rådande omständigheter på Arbetsförmedlingen, som också är projektägare. Klara – med dig i studier kommer därför inte att kunna ta emot nya deltagare från och med oktober 2019.

Arbetsförmedlingen Västra Södertörn tillsammans med Huddinge Kommun tog initiativ till detta projekt efter att ha sett behov av nya samordnade rutiner för att ge fler medborgare chans att påbörja och genomföra sina studier. Projektet startades våren 2018.

Individanpassat stöd i studier

Insatsen erbjuder individanpassat stöd i studier enligt metoden Supported Education för personer mellan 20-55 år som vill studera och klara av sina studier för att närma sig arbetsmarknaden. Supported Education är en metod som innebär att varje deltagare får ett individuellt stöd i att välja, söka och genomföra en utbildning utifrån deltagarens behov och egna val. I projektet arbetar studie-och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och en samordnare.

Deltagare i insatsen kan erbjudas:

  • Studie-och yrkesvägledning
  • Information kring studiefinansiering
  • Kartläggningssamtal
  • Kontakt med skola/lärare
  • Dialog med skolan kring behov av anpassningar
  • Studiebesök

Målgrupp

Personer mellan 20-55 år som saknar gymnasiebetyg och i behov av stöd för att uppnå studiemål med syfte att närma sig arbete. Personerna ska vara folkbokförda i Huddinge, Botkyrka eller Salem. I de fall insatsen har fler intresseanmälningar än det finns deltagarplatser kommer unga vuxna att prioriteras.

Mål

Att utifrån målgruppens behov utveckla effektiva rutiner för samverkan mellan Huddinges, Botkyrkas och Salems kommuner och Arbetsförmedlingen Västra Södertörn samt andra berörda aktörer. Projektet ska även ta fram verkningsfulla metoder för handläggning av individer i behov av stöd i studier med målet att få fler i arbete och egen försörjning.

Insatsen drivs av Arbetsförmedlingen Västra Södertörn inom ramen för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Samverkansparter är Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salems kommun.