I april startade projektet HUVAS (Huddinge Utbildning Vägledning Arbete i Samverkan) som syftar till att stärka samverkan för att ge personer som vill studera möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt stöd enligt metoden Supported Education. Projektet erbjuder individanpassat stöd i att söka och upprätthålla studier till dess att utbildningsmålet är uppnått och steg mot arbetsmarknaden kan tas.

Läs mer om projektet här

Tillbaka