Samordningsförbundet arbetar vidare med att stödja och finansiera samverkan inom rehabiliteringsområdet! Vi kommer att under nästa år arrangera minst sex frukostmöten i syfte att sprida information och belysa aktuella frågor inom medlemmarnas samlade ansvarsområden. Teman och datum kommer att publiceras löpande under Seminarier, där även anmälan kan göras.

Under 2019 kommer Samordningsförbundet särskilt att lyfta brukar- och jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet.

Tack för ett gott samarbete!

 

Tillbaka