Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Workshop: Anpassad SFI

Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem bjuder tillsammans med Botkyrka vuxenutbildning in nyckelpersoner inom olika verksamheter till en workshop som syftar till att kunna erbjuda boende i Botkyrka utvecklade språkkunskaper genom SFI-studier och parallella stödinsatser med etablering i arbete som långsiktigt mål.

Vuxenutbildningen i Botkyrka har under det senaste året drivit ett projekt som finansierats av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Inom projektet har man identifierat en målgrupp som behöver utvecklade språkkunskaper för att komma vidare mot arbete. På grund av bristande information och samverkan riskerar dessa personer att fastna i utanförskap och försörjningsberoende. Det rör sig om ej läs- och skrivkunniga personer och som är i behov av särskilt stöd för att ta till sig undervisningen, majoriteten är kvinnor. Inom projektet har man kunnat erbjuda pedagogiska och hälsofrämjande aktiviteter med goda resultat.

I workshopen vill vi ta vara på erfarenheterna från projektet men också blicka framåt utifrån identifierade utvecklingsområden och samverkansbehov. Resultatet av workshopen kommer att ingå som ett underlag för fortsatt dialog och beredning av behovet av strukturövergripande och/eller individinriktade insatser finansierade av samordningsförbundet.

Varmt välkomna! Sprid gärna inbjudan vidare till fler som kan tänkas vara intresserade.

 

Tid och plats

Workshop: Anpassad SFI

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att handlägga din anmälan till föreläsningen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas klicka på länken..

Skip to content