Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Rasism i arbetslivet

Alla offentliga aktörer bär ett gemensamt och enskilt ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och realiseras utan åtskillnad på grund av exempelvis etnisk tillhörighet, kön eller funktionsnedsättning.

Offentliga aktörer har därför en skyldighet mot rättighetsbärarna, dvs. brukarna, att motverka diskriminering i verksamheten. Som arbetsgivare har offentliga aktörer också en skyldighet mot sina anställda att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetsbaserat arbetssätt är den av FN rekommenderade metoden för att ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna i pågående verksamhet och förhindra diskriminering av rättighetsbärare. Aktiva åtgärder kallas de insatser som diskrimineringslagen förordar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Detta kunskapsseminarium ger en interaktiv vägledning till hur de två metoderna implementeras i praktiken med speciellt fokus på diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.

Föreläsaren Kitimbwa Sabuni har två decenniers erfarenhet av att arbeta som organisationsutvecklare med inriktning på mångfald, jämlikhet och inkludering. Han är författare till flera böcker och artiklar som rör rasism i organisationen som bl. a. Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg.

För anmälan besök Conectos bokningssida (länk)

Denna föreläsning är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.

Tid och plats

Rasism i arbetslivet

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att handlägga din anmälan till föreläsningen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas klicka på länken..

Skip to content