Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Kunskapsdag i BIP (nytt tillfälle)

Missade du förra Kunskapsdagen? Nu erbjuds ett nytt tillfälle den 14 mars.

BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är en dansk forskningsstudie som visat vad som faktiskt ökar sannolikheten för personer med komplexa behov att få ett arbete. Studien har visat att det är kombinerade, samordnade och parallella insatser som ger bäst resultat för att närma sig arbete.

Syftet med kunskapsdagen är att ge:

  • En gemensam vetenskapligt förankrad grund
  • Förståelse för forskningens huvudsakliga punkter
  • Skapa förutsättningar för god samverkan utifrån BIP:s resultat

 

För vem?

Kunskapsdagen riktar sig till dig som arbetar inom Lumena, dig som är chef och medarbetare hos någon av Samordningsförbundens medlemmar samt till dig som arbetar med:

  • arbetsmarknads- och/eller utbildningsfrågor inom offentlig, privat eller civilsamhället
  • personer som är i behov av samordnat stöd och vägledning för att komma ut till arbete eller studier
  • arbetar som chef eller annan ledande befattning och som är intresserad av hur evidensbaserade metoder och inkludering kan tillämpas i praktiken

 

Utbildare för dagen är:

Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.
Karin Jacobsen, verksamhetsutvecklare på Samordningsförbundet Stockholms stad, deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner.

Datum: 14 mars
Tid: 09:00-12:00. Fika serveras från 08:30.
Plats: Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4 Stockholm.

Anmälan: Conectos bokningssida

Vill din organisation ta ett helhetsgrepp kring arbetet enligt BIP-studien?

Välkommen att höra av er till projektledare Stefan Cepeda för att samarbeta med Conecto i förankring och utbildning. Stefans kontaktuppgifter: stefan.cepedagajardo@haninge.se


Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.

Tid och plats

Kunskapsdag i BIP (nytt tillfälle)

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att handlägga din anmälan till föreläsningen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas klicka på länken..

Skip to content