Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Brottsförebyggande arbete med barn och unga

Hur kan vi förebygga och förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet? 

Detta kunskapsseminarium kommer att fokusera på vad som skapar kriminalitet och vilka riskfaktorer som kan påverka barns utveckling negativt och öka risken för att begå brott.

Föreläsaren Nadim Ghazale kommer också att prata om vikten av samverkan i brottsförebyggande syfte mellan socialtjänst, polis, skola, hälso-och sjukvård, fritid och civilsamhälle för att vända en negativ utveckling.

I många fall är samverkan med andra aktörer avgörande för att nå resultat. De mindre samordnade insatserna som erbjuds tidigt vid en ogynnsam utveckling kan resultera i att större och mer kostsamma insatser helt kan undvikas.

Om föreläsaren:

Föreläsaren Nadim Ghazale har arbetat som polis i 17 år och har under större delen av sitt yrkesliv specialiserat sig på brottsförebyggande arbete. Tidigare i år lämnade han sin roll inom polisen och är idag verksamhetschef för nattvandring.nu.

Anmälan via Lumena Conectos bokningssida

 

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.

Tid och plats

Brottsförebyggande arbete med barn och unga

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att handlägga din anmälan till föreläsningen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas klicka på länken..

Skip to content