Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

En Julhälsning!

 

Europeiska Socialfonden (ESF) har beviljat oss medel till förstudien Startplats Ung!

Målet med förstudien Startplats Ung är att få en fördjupad bild av unga vuxnas behov av arbetsmarknadsinriktat stöd. Bland annat kommer en närmare analys att göras av hur vi kan få fler unga att söka det stöd som finns hos myndigheter, hur vi gemensamt kan öka tilliten samt vilket stöd som idag faktiskt saknas för att komma ut i arbete eller studier.
Förstudien påbörjas i februari och förväntas kunna utgöra grunden för ansökan om ett genomförandeprojekt med stöd av ESF. Vi återkommer mer om Startplats Ung under nästa år!

God Helg & Gott Nytt År!

Tack alla ni som bidragit till god samverkan under året. Tillsammans gör vi skillnad!

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content