Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Demokratikompassens slutrapport 2023: din väg till trygghet!

Enkäten och den här rapporten har arbetats fram inom projektet Demokratikompassen som drivs av Verdandi med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektet är baserat i kommunerna Örebro, Karlskoga och Huddinge, Botkyrka och Salem och syftar till att öka ungas delaktighet och inflytande i den lokala demokratin.

Den 15 juni hade Demokratikompassen sin slutkonferens där deltagare och projektledare delade med sig av arbetet och vilka resultat som uppnåtts. Just nu färdigställs den metodhandbok som lyftes under konferensen och den kommer skickas ut efter sommaren till alla anmälda. Metodhandboken riktar sig till organisationer och verksamheter som arbetar eller är intresserade att arbeta tillsammans med målgruppen unga mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar.

Läs slutrapport (länk)

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content