Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Brukarnas röst i MIA-projektet

Den som själv varit i behov av stöd på sin livsresa, har ofta en bild av vad som fungerar och vad som kan utvecklas. Därför är brukarstyrda brukarrevisioner högintressanta för att ta reda på hur MIA-projektet uppfattas av deltagarna.

Nu är det klart att Huddinge Botkyrka Salems MIA-projekt är ett av tre delprojekt som kommer att utvärderas enligt Verdandis modell för brukarstyrd brukarrevision. Det är en av tre metoder som Socialstyrelsen lyfter fram. En intressant del i arbetet är att före detta brukare gör enkäterna.

Fokus för utvärderingen av MIA-projektet kommer att ligga på hur deltagarna upplever inflytande. Hur delaktig får man vara i de beslut som rör egna stegförflyttningar? Vidare kommer brukarrevisionen även att belysa de evidensbaserade metoder som används i MIA-projektet: Bostonmetoden, Case management och Supported Employment.

I februari 2019 startar den första brukarrevisionen av två. Uppföljningen sker i början på 2020.

Läs mer om MIA-projektet här

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content