Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Brukarstyrd brukarrevision i MIA-projektet

Nu finns MIA-projektets första rapport från den brukarstyrda brukarrevisionen att läsa. Projektets medarbetare får toppbetyg i sitt bemötande men vi läser också om utvecklingsmöjligheter kring tids- och målformuleringar och att få känna en trygghet vid avslut i projektet. Under gårdagen arrangerade vi tillsammans med Verdandi ett lunchseminarium med efterföljande workshop. Syftet var att tillsammans med […]

Lösningsfokuserade förantaganden för bättre samtal och möten

Idag arrangerade förbundet höstens medarbetardag på temat lösningsfokus. Processledare var Jonas Wells, förbundschef i Södra Dalarnas samordningsförbund med ett extra brinnande intresse för lösningsfokus. Dagen innehöll övningar och reflektioner i syfte att visa på hur lösningsfokuserande antaganden är en styrka för att skapa bättre samtal och möten. Jonas Wells visade att idéerna är enkla och […]

Brukarnas röst i MIA-projektet

Den som själv varit i behov av stöd på sin livsresa, har ofta en bild av vad som fungerar och vad som kan utvecklas. Därför är brukarstyrda brukarrevisioner högintressanta för att ta reda på hur MIA-projektet uppfattas av deltagarna. Nu är det klart att Huddinge Botkyrka Salems MIA-projekt är ett av tre delprojekt som kommer att […]

Frukostseminariet om Våld i nära relationer

Representanter från Huddinge kommuns mottagning för våld i nära relationer samt Botkyrka kommuns samordnare för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck berättade om sina uppdrag och stödinsatser. Ta del av dokumentationsmaterial från frukostseminariet här!  

Samverkan mot överskuldsättning

På frukostmötet den 19 september gästades Samordningsförbundet av Konsumentverket och Botkyrkas skuld- och budgetrådgivare. Temat var samverkan mot överskuldsättning. Du kan nu läsa om regeringsuppdraget med fördjupad samverkan mot överskuldsättning på bloggen, Kontaktpunkt.se Ta del av dokumentation från frukostmötet här!

HUVAS utvecklar Supported Education

I april startade projektet HUVAS (Huddinge Utbildning Vägledning Arbete i Samverkan) som syftar till att stärka samverkan för att ge personer som vill studera möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt stöd enligt metoden Supported Education. Projektet erbjuder individanpassat stöd i att söka och upprätthålla studier till dess att utbildningsmålet är uppnått och steg mot arbetsmarknaden […]

Myndighetsgemensam insatskatalog

I den myndighetsgemensamma Insatskatalogen kan du hitta information om både projekt finansierade av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheterna och deras kompletterande aktörer. Läs mer om projektet här och för att söka i Insatskatalogen gå till: https://insatskatalogen.samordning.org/

Verksamhetsutvecklare sociala företag

Samordningsförbundet finansierar en verksamhetsutvecklare inriktad på samverkan mellan myndigheterna och Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Läs mer här

Skip to content