Aktuellt

Här kan du läsa om våra senaste aktiviteter, nya insatser och andra aktuella händelser i och runt omkring förbundets verksamhet.

»» Läs förbundets senaste Nyhetsbrev 

 

I den myndighetsgemensamma Insatskatalogen kan du hitta information om både projekt finansierade av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheterna och deras kompletterande aktörer. Läs mer om projektet här och...

"Använd samordningsförbunden inom Finsam i större utsträckning till stödinsatser för unga med psykisk ohälsa" - det föreslår Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i sitt svar till regeringen om hur...

Förbundet samverkar med fem andra förbund i länet samt Europeiska socialfonden, ESF, som t.o.m. 2020 medfinansierar projektet. Läs mer om hur vi jobbar med MIA-projektet...