Aktuellt

Här kan du läsa om våra senaste aktiviteter, nya insatser och andra aktuella händelser i och runt omkring förbundets verksamhet.

»» Läs förbundets senaste Nyhetsbrev 

 

Samordningsförbundet har valt ny ordförande;  Eva Paulsen Karlsson, utsedd av Huddinge kommun och som 1:e vice ordförande; Lars Johansson, utsedd av Botkyrka kommun. » Om styrelsen...

Samordningsförbundet arbetar vidare med att stödja och finansiera samverkan inom rehabiliteringsområdet! Vi kommer att under nästa år arrangera minst sex frukostmöten i syfte att sprida information och belysa aktuella frågor inom medlemmarnas...

För att öka kvinnors och mäns möjligheter att närma sig studier och arbete på lika villkor behöver vi bryta de invanda mönster och förväntningar som ställs på individer utifrån kön....

Den som själv varit i behov av stöd på sin livsresa, har ofta en bild av vad som fungerar och vad som kan utvecklas. Därför är brukarstyrda brukarrevisioner högintressanta för...

Representanter från Huddinge kommuns mottagning för våld i nära relationer samt Botkyrka kommuns samordnare för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck berättade om sina uppdrag och stödinsatser. Ta...

På frukostmötet den 19 september gästades Samordningsförbundet av Konsumentverket och Botkyrkas skuld- och budgetrådgivare. Temat var samverkan mot överskuldsättning. Du kan nu läsa om regeringsuppdraget med fördjupad samverkan mot överskuldsättning...

I april startade projektet HUVAS (Huddinge Utbildning Vägledning Arbete i Samverkan) som syftar till att stärka samverkan för att ge personer som vill studera möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt...