Aktuellt

Här kan du läsa om våra senaste aktiviteter, nya insatser och andra aktuella händelser i och runt omkring förbundets verksamhet.

»» Läs förbundets senaste Nyhetsbrev 

 

Region Stockholms Folkhälsorapport ges ut vart fjärde år. Den beskriver det aktuella hälsoläget och hälsoutvecklingen över tid i Stockholms län. På frukostseminariet den 6 december kommer de viktigaste resultaten från...

Nu finns MIA-projektets första rapport från den brukarstyrda brukarrevisionen att läsa. Projektets medarbetare får toppbetyg i sitt bemötande men vi läser också om utvecklingsmöjligheter kring tids- och målformuleringar och att...

Fördjupa dina kunskaper om finsam! Webbinariet är en kortversion av introduktionsutbildningen som Nationella rådet erbjuder. Den vänder sig till politiker eller tjänstepersoner som vill få en introduktion eller fördjupade kunskaper om finansiell...

HälsoSam kommer under hösten inte att starta några nya grupper på grund av personalförändringar. De deltagare som innan sommaren anmält sig till gruppverksamhet kommer att erbjudas individuella hälsosamtal med friskvårdskonsulent....