Aktuellt

Här kan du läsa om våra senaste aktiviteter, nya insatser och andra aktuella händelser i och runt omkring förbundets verksamhet.

»» Läs förbundets senaste Nyhetsbrev 

 

Representanter från Huddinge kommuns mottagning för våld i nära relationer samt Botkyrka kommuns samordnare för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck berättade om sina uppdrag och stödinsatser. Ta...

På frukostmötet den 19 september gästades Samordningsförbundet av Konsumentverket och Botkyrkas skuld- och budgetrådgivare. Temat var samverkan mot överskuldsättning. Du kan nu läsa om regeringsuppdraget med fördjupad samverkan mot överskuldsättning...

I april startade projektet HUVAS (Huddinge Utbildning Vägledning Arbete i Samverkan) som syftar till att stärka samverkan för att ge personer som vill studera möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt...

I den myndighetsgemensamma Insatskatalogen kan du hitta information om både projekt finansierade av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheterna och deras kompletterande aktörer. Läs mer om projektet här och...

"Använd samordningsförbunden inom Finsam i större utsträckning till stödinsatser för unga med psykisk ohälsa" - det föreslår Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i sitt svar till regeringen om hur...

Förbundet samverkar med fem andra förbund i länet samt Europeiska socialfonden, ESF, som t.o.m. 2020 medfinansierar projektet. Läs mer om hur vi jobbar med MIA-projektet...