Aktuellt

Här kan du läsa om våra senaste aktiviteter, nya insatser och andra aktuella händelser i och runt omkring förbundets verksamhet.

»» Läs förbundets senaste Nyhetsbrev 

 

Tid: Drop in 5 april mellan kl. 11 - 13. HälsoSam presenterar verksamheten kl.11.30 och kl.12.30. Plats: Patron Pehrs väg 8, 1tr, Huddinge Anmäl dig till: maritza.lopez@huddinge.se, senast 25 mars då HälsoSam bjuder på smörgåstårta,...

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) utvärderar på uppdrag av regeringen samordningsförbundens organisering och verksamhet. Den första rapporten av tre är publicerad. Utvecklingen visar att samverkan kan vara skör och att det kan...

Samordningsförbundet Stockholms stad söker en processledare för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och samverkan till ESF-projektet MIA.  Läs mer om tjänsten här....

Varje år skickar Samordningsförbundet ut en enkät till alla medarbetare som arbetar med våra målgrupper på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och kommunerna inom Huddinge Botkyrka och Salem. Av 250 svar har över...

Samordningsförbundet har valt ny ordförande;  Eva Paulsen Karlsson, utsedd av Huddinge kommun och som 1:e vice ordförande; Lars Johansson, utsedd av Botkyrka kommun. » Om styrelsen...

Samordningsförbundet arbetar vidare med att stödja och finansiera samverkan inom rehabiliteringsområdet! Vi kommer att under nästa år arrangera minst sex frukostmöten i syfte att sprida information och belysa aktuella frågor inom medlemmarnas...

För att öka kvinnors och mäns möjligheter att närma sig studier och arbete på lika villkor behöver vi bryta de invanda mönster och förväntningar som ställs på individer utifrån kön....

Den som själv varit i behov av stöd på sin livsresa, har ofta en bild av vad som fungerar och vad som kan utvecklas. Därför är brukarstyrda brukarrevisioner högintressanta för...