Aktuellt

Här kan du läsa om våra senaste aktiviteter, nya insatser och andra aktuella händelser i och runt omkring förbundets verksamhet.

»» Läs förbundets senaste Nyhetsbrev 

 

"Använd samordningsförbunden inom Finsam i större utsträckning till stödinsatser för unga med psykisk ohälsa" - det föreslår Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i sitt svar till regeringen om hur...

Förbundet samverkar med fem andra förbund i länet samt Europeiska socialfonden, ESF, som t.o.m. 2020 medfinansierar projektet. Läs mer om hur vi jobbar med MIA-projektet...